Finanstilsynets redegørelser

Gensam Data A/S er i henhold til lov om finansiel virksomhed omfattet af regler, som er udstedte for fælles datacentraler, og som sådan under tilsyn af Finanstilsynet.

Finanstilsynet undersøger løbende finansielle virksomheders forhold. Efter hver inspektion udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som skal offentliggøres.

Finanstilsynets rapportering om Gensam Data A/S:

Redegørelse fra Finanstilsynet Januar 2019 (PDF)

Kommentarer til Finanstilsynets redegørelse Januar 2019