Vores konstante fokus på compliance giver både tryghed og vigtige konkurrencefordele

Viden forpligter

Gensam leverer it‑ydelser til finansielle virksomheder og betragtes som fælles datacentral i lovens forstand. Vi er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og skal dermed overholde særlige krav som skriftlige politikker, GDPR, outsourcing-regler, it‑risikostyring og sikkerhed samt NIS2 etc. Og vi skal kunne dokumentere at kravene efterleves.

Kompetent sparring

Compliance fylder stadig mere og mere – også i forsikringsbranchen. Det kan give store bøder og dårlig omtale ikke at leve op til regler og myndighedskrav. Ved at være førende i branchen kan vi gøre jer bedre på compliance og yde kompetent sparring, når I har brug for det.

Erfaringsudveksling

Gensidigt samarbejde på compliance, risikostyring og jura

Erfa-gruppe

Erfa-gruppen samler medarbejdere og beslutningstagere indenfor compliance for udveksling af erfaringer og for fremadrettet at styrke udviklingen af gode løsninger på tværs af fællesskabet.

Løsninger

Der er mulighed for at gå sammen om fælles løsninger fra Gensam eller andre leverandører/ konsulenter med de fælles synergier, det giver i krav, løsning, implementering og finansiering.

Værdisæt

Initiativet er en enestående mulighed for i fællesskab at afstemme forventninger og indhold i compliance-konceptet, som er én af vores stærke værdier, nemlig det gensidige samarbejde.