Sikkerhed er vigtig for vore kunder

Kundernes sikkerhed – vores første prioritet

Vi behandler en lang række fortrolige og personlige oplysninger for skadesforsikringsselskaber og deres kunder.

Sikkerhed har derfor altid fokus for os.

I forbindelse med persondataforordningen (GDPR) har vi implementeret yderligere organisatoriske og teknologiske forbedringer. Det giver sikkerhed for, at persondata behandles sikkert i vores løsninger.

Gensam er underlagt regler om finansiel virksomhed. Finanstilsynet fører løbende tilsyn med Gensam.

Det sikrer, at vores informationssikkerhedsstyring understøtter en sikker og betryggende udvikling og drift og at vi også efterlever lovgivningen på IT-området.

Gensam bliver årligt revideret efter ISAE 3402, type II. Gennemgang af informationssikkerheden udføres af ekstern IT-revisor.