Gensam er ejet af forsikringsselskaber og har leveret specialiserede it‑løsninger siden 1970

Mere end 50 års ekspertise

I 1970 blev Gensam etableret af en række fremsynede skadeforsikringsselskaber, der indgik et unikt samarbejde omkring udvikling og drift af fælles IT-løsninger.

Gensam, der står for gensidigt samarbejde, henvender sig primært til små og mellemstore skadesforsikringsselskaber i Danmark. Hovedsædet i Viby J beskæftiger i dag godt 40 specialiserede medarbejdere.

Vi opererer som one stop shop inden for forsikrings-it med ydelser, der understøtter størstedelen af selskabernes værdikæde. I forlængelse af vores egne kernekompetencer, har vi opbygget et stærkt samarbejde med eksterne partnere på tværs af værdikæden.

Samlet vedligeholder vi i alt mere end 60 forsikringsprodukter, og flere bliver løbende tilføjet i takt med markedsudviklingen. 

Proaktiv facilitator

Markeds- og teknologiudviklingen samt de øgede krav til compliance rammer forsikringsselskaberne hårdt på omkostningerne og udfordrer den fremtidige rentabilitet. De stadigt mere avancerede processer kræver flere og/eller specialiserede kompetencer, som det kan være svært at honorere alene.

Gensam vil være integratoren, der bidrager til fremtidens produktudviklinger. Vi er i fuld gang med en omfattende transformation, hvor vi blandt andet i højere grad prioriterer rammer fremfor enkeltopgaver og projekter. Det vil medføre et skift fra et kortsigtet, operationelt fokus til et langsigtet taktisk og strategisk fokus, som igen vil sikre kortere time-to-market gennem empowered, selvforvaltende teams.

Vores fundament

Gensams kerneværdier

Gensidighed

GenSam står for gensidigt samarbejde, hvorigennem der opnås synergieffekter. Hovedparten af kunderne er tillige gensidige selskaber.

Tæt på

Gensam er og vil altid være imødekommende, tilgængelige og tæt på kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Ordentlighed

Ordentlighed har altid været en del af Gensams DNA. Vi sætter en ære i at handle og opføre os på en ansvarlig, hæderlig og fair måde.

Adræthed

Som en mindre virksomhed har Gensam en naturlig adræthed, som vi fastholder trods professionalisering og et bredere markedsfokus.