GS Pro

Gensams kerneplatform er en avanceret løsning, der kan håndtere alle dele af skadesforsikring

GS Pro håndterer forsikringer til både private, erhverv og landbrug. Det er et alsidigt policeadministrationssystem, der både kan behandle nytegninger, ændringer, fornyelser og skadeshåndtering. Fra helt enkle privatforsikringer til avancerede erhvervsforsikringer.

Intuitivt og fleksibelt

GS Pro understøtter alle arbejdsprocesser nemt og effektivt

Brugervenlig

Helt nye brugere kan hurtigt sætte sig ind i GS Pro og anvende selv avancerede funktioner.

Overblik

Som sagsbehandler kan du nemt overskue hele en kundes engagement – forsikringer, skader og økonomi.

Produktivitet

Lave svartider og høje oppetider. Så sagsbehandlere kan arbejde effektivt og uden unødige afbrydelser.

Integration

GS Pro kan kombineres med mange af de løsninger, sagsbehandleren anvender i det daglige arbejde.
One stop it‑partner

Lad Gensam tage hånd om it‑driften

UMBRELLA

Serverhotel

Vi håndterer løbende jeres servere efter en plan, der opfylder jeres individuelle behov.
FTP SECURITY

Hosting

Vi hoster al jeres software, herunder også office programpakker og e‑mailsystemer.
MONEY

IT-indkøb

Vi assisterer og supporter jer gerne i forbindelse med indkøb af nyt it‑udstyr.
SETTING

PC og server

Vi kan sørge for opstilling, installation og konfiguration af jeres pc‑klienter og servere.
NETWORK

Projektledelse

Ved om- eller udbygning af  it‑infrastruktur kan vi stå for den tekniske projektledelse.
WEB SECURITY

IT-sikkerhed

Vi har værktøjer til at styrke jeres it‑sikkerhed, fx virusscanning og spamfiltre.

Vi vedligeholder 60+ forsikringsprodukter

I takt med udviklingen kommer der løbende flere til

Privatforsikring

Erhvervsforsikring